"opóźniony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opóźniony" po polsku

opóźniony

przymiotnik
 1. overdue
  • opóźniony, zaległy, przeterminowany (np. płatność, książka z biblioteki)
   He forgot to return an overdue book from the library. (On zapomniał oddać zaległą książkę z biblioteki.)
   His former employer delays sending him an overdue payment. (Jego poprzedni pracodawca opóźnia wysłanie mu zaległej zapłaty.)
 2. delayed  
  put off to a later time
  I won't make it, because my train is delayed. (Nie uda mi się (dotrzeć na czas), ponieważ mój pociąg jest opóźniony.)
 3. deferred
 4. belated , także: lated dawne użycie
 5. past due
 6. tardive
  • późny, opóźniony (zwłaszcza w odniesieniu do objawów choroby)
   Tardive symptoms are those that appear during long-term treatment. (Późne objawy to takie, które pojawiają się w trakcie długoterminowego leczenia.)
 7. behindhand
 1. hung up *
czasownik
 1. delay ***
  • opóźnić, spowodować opóźnienie [przechodni]
   An accident on the motorway delayed our bus. (Wypadek na autostradzie spowodował opóźnienie naszego autobusu.)
   Stopping at that restaurant delayed our trip. (Zatrzymanie się w tej restauracji opóźniło naszą wycieczkę.)
 2. daff
phrasal verb
 1. hold up **
 2. set back  
czasownik
 1. defer
 2. stall **
  • opóźniać, przeciągać, przetrzymać potocznie [przechodni]
   She asked him to stall the guests, as the party wasn't ready yet. (Ona poprosiła go, aby przetrzymał gości, jako że impreza nie była jeszcze gotowa.)
   He tried to stall the conversation by asking strange questions. (Chciał przeciągnąć rozmowę przez zadawanie dziwnych pytań.)
 3. detain *
 4. retard
 5. decelerate , deaccelerate  
 6. sidetrack
 7. belate
 8. temporize , temporise British English
 9. tarriance
phrasal verb
 1. put something off , także: put off something
 2. hold something up , hold up something **
 3. bottle something up , bottle up something
 1. set something forward
 2. kick something into the long grass
phrasal verb
 1. set something back  
  You are setting our trip back, George. (Opóźniasz naszą podróż, George.)
  The boss has set the meeting back. (Szef opóźnił spotkanie.)
 2. put something back , także: put back something  
  The accident put the arrival of the train back. (Wypadek opóźnił przyjazd pociągu.)
phrasal verb
 1. get behind
 2. lag behind

powered by  eTutor logo