"przeciągać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeciągać" po polsku

przeciągać

czasownik
 1. stall **
  • opóźniać, przeciągać, przetrzymać potocznie [przechodni]
   She asked him to stall the guests, as the party wasn't ready yet. (Ona poprosiła go, aby przetrzymał gości, jako że impreza nie była jeszcze gotowa.)
   He tried to stall the conversation by asking strange questions. (Chciał przeciągnąć rozmowę przez zadawanie dziwnych pytań.)
 2. protract
phrasal verb
 1. drag out
  • przeciągać, przedłużać
czasownik
 1. drag ***
  • przeciągnąć (np. ikonkę na ekranie komputera) [przechodni]
   Drag this folder to the recycle bin. (Przeciągnij ten folder do kosza.)
   She dragged all of the icons to the left. (Ona przeciągnęła wszystkie ikony na lewą stronę.)
 2. overrun ,
obrazek do "stretch" po polsku
czasownik
 1. stretch ***
  • rozciągać się, przeciągać się [przechodni/nieprzechodni]
   Always stretch before you start exercising. (Zawsze rozciągaj się, zanim zaczniesz ćwiczyć.)
   You need to stretch after a long workout. (Musisz rozciągać się po długim treningu.)
   I've been sitting for five hours, I need to stretch. (Siedziałem przez pięć godzin, muszę się przeciągnąć.)
phrasal verb
 1. grind on

"przeciągać" — Słownik kolokacji angielskich

drag out kolokacja
 1. drag czasownik + out particle = przeciągać, przedłużać
  Bardzo silna kolokacja

  "But I'd rather see us do something now than drag it out for a long period of time."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo