"opóźniać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opóźniać się" po polsku

opóźniać się

phrasal verb
 1. get behind
  • spóźniać, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami)
   I'm sorry I got behind on my payments. (Przepraszam, że spóźniłem się z moimi płatnościami.)
   I'm getting behind on writing my thesis. (Opóźniam się z pisaniem mojej pracy.)
 2. lag behind
czasownik
 1. delay ***
  • opóźnić, spowodować opóźnienie [TRANSITIVE]
   An accident on the motorway delayed our bus. (Wypadek na autostradzie spowodował opóźnienie naszego autobusu.)
   Stopping at that restaurant delayed our trip. (Zatrzymanie się w tej restauracji opóźniło naszą wycieczkę.)
 2. daff
phrasal verb
 1. hold up **
 2. set back  
czasownik
 1. defer
 2. stall **
  • opóźniać, przeciągać, przetrzymać informal [TRANSITIVE]
   She asked him to stall the guests, as the party wasn't ready yet. (Ona poprosiła go, aby przetrzymał gości, jako że impreza nie była jeszcze gotowa.)
   He tried to stall the conversation by asking strange questions. (Chciał przeciągnąć rozmowę przez zadawanie dziwnych pytań.)
 3. detain *
 4. retard
 5. decelerate , deaccelerate  
 6. sidetrack
 7. belate
 8. temporize , temporise British English
 9. tarriance
phrasal verb
 1. put something off , także: put off something
 2. bottle something up , bottle up something
 1. set something forward
 2. kick something into the long grass
phrasal verb
 1. set something back  
  You are setting our trip back, George. (Opóźniasz naszą podróż, George.)
  The boss has set the meeting back. (Szef opóźnił spotkanie.)
 2. put something back , także: put back something  
  The accident put the arrival of the train back. (Wypadek opóźnił przyjazd pociągu.)
 3. hold something up

Powiązane zwroty — "opóźniać się"

przysłówek
idiom
rzeczownik
opóźnienie = delay +12 znaczeń
opóźnianie = stalling +8 znaczeń
przymiotnik
opóźniony = overdue +6 znaczeń
inne

"opóźniać się" — Słownik kolokacji angielskich

get behind kolokacja
 1. get czasownik + behind przyimek = spóźniać, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami)
  Bardzo silna kolokacja

  If you could get behind their eyes, were they different too?

  Podobne kolokacje:
 2. get czasownik + behind przysłówek = spóźniać, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami)
  Silna kolokacja

  And I know that when you get behind, you've got to pass the ball.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo