TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"opóźnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opóźnienie" po polsku

opóźnienie

obrazek do "delay" po polsku
rzeczownik
 1. delay ***
  • opóźnienie, zwłoka [policzalny lub niepoliczalny]
   We apologize for the delay. (Przepraszamy za opóźnienie.)
   We're late because our train had a delay. (Jesteśmy spóźnieni, bo nasz pociąg miał opóźnienie.)
   He was asked to send the missing documents without delay. (On został poproszony, by wysłać brakujące dokumenty bez zwłoki.)
   Your delay made me miss my train! (Twoja zwłoka sprawiła, że spóźniłem się na pociąg!)
 2. lag *  
  The train is having a severe lag. (Pociąg ma poważne opóźnienie.)
 3. retardation
 4. latency
 5. delaying
 6. tardiness
 7. lateness
 8. time delay  
 9. retard
 10. arrearage
 11. hold-up , także: holdup
 12. daffing
 13. tarriance
czasownik
 1. delay ***
  • opóźnić, spowodować opóźnienie [przechodni]
   An accident on the motorway delayed our bus. (Wypadek na autostradzie spowodował opóźnienie naszego autobusu.)
   Stopping at that restaurant delayed our trip. (Zatrzymanie się w tej restauracji opóźniło naszą wycieczkę.)
 2. daff
phrasal verb
 1. hold up **
 2. set back  
czasownik
 1. defer
 2. stall **
  • opóźniać, przeciągać, przetrzymać potocznie [przechodni]
   She asked him to stall the guests, as the party wasn't ready yet. (Ona poprosiła go, aby przetrzymał gości, jako że impreza nie była jeszcze gotowa.)
   He tried to stall the conversation by asking strange questions. (Chciał przeciągnąć rozmowę przez zadawanie dziwnych pytań.)
 3. detain *
 4. retard
 5. decelerate , deaccelerate  
 6. sidetrack
  • opóźniać (postęp czegoś), udaremniać (coś)  AmE
   Budget issues sidetracked our plans. (Problemy z budżetem udaremniły nasze plany.)
 7. belate
 8. temporize , temporise BrE
 9. tarriance
phrasal verb
 1. put something off , także: put off something
 2. hold something up , hold up something **
 3. bottle something up , bottle up something
 1. set something forward
 2. kick something into the long grass
phrasal verb
 1. set something back  
  You are setting our trip back, George. (Opóźniasz naszą podróż, George.)
  The boss has set the meeting back. (Szef opóźnił spotkanie.)
 2. put something back , także: put back something  
  The accident put the arrival of the train back. (Wypadek opóźnił przyjazd pociągu.)
phrasal verb
 1. get behind
 2. lag behind

"opóźnienie" — Słownik kolokacji angielskich

time delay kolokacja
 1. time rzeczownik + delay rzeczownik = opóźnienie
  Bardzo silna kolokacja

  The movement of a system from one state to another depends on the time delays.

  Podobne kolokacje: