ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zwłoka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwłoka" po polsku

zwłoka

obrazek do "delay" po polsku
rzeczownik
 1. delay ***
  • opóźnienie, zwłoka [policzalny lub niepoliczalny]
   We apologize for the delay. (Przepraszamy za opóźnienie.)
   We're late because our train had a delay. (Jesteśmy spóźnieni, bo nasz pociąg miał opóźnienie.)
   He was asked to send the missing documents without delay. (On został poproszony, by wysłać brakujące dokumenty bez zwłoki.)
   Your delay made me miss my train! (Twoja zwłoka sprawiła, że spóźniłem się na pociąg!)
 2. respite ,
 3. time lag , time lapse
 4. latency time
 5. tarriance

"zwłoka" — Słownik kolokacji angielskich

time lag kolokacja
 1. time rzeczownik + lag rzeczownik = zwłoka, przesunięcie w czasie
  Bardzo silna kolokacja

  There was quite a time lag between the pilot and the series going to air in May 1978.

  Podobne kolokacje:
time lapse kolokacja
 1. time rzeczownik + lapse rzeczownik = zwłoka, przesunięcie w czasie
  Zwykła kolokacja

  The time lapse before its return to normal space was very short.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo