"spóźniony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spóźniony" po polsku

spóźniony

przymiotnik
 1. late *****  
  You are late again! (Znowu jesteś spóźniony!)
  I'm sorry I'm late. (Przepraszam za spóźnienie.)
  I really have to go now - I don't want to be late for dinner. (Naprawdę muszę już iść - nie chcę się spóźnić na obiad.)
  I'm already late for the meeting. (Już jestem spóźniony na spotkanie.)
  zobacz także: tardy, slow, be delayed
 2. belated , także: lated dawne użycie
 3. tardy
 4. behind *****
  • spóźniony, do tyłu (z czymś, np. pracą)
   I am getting more and more behind with my work. (Jestem coraz bardziej do tyłu z moją pracą.)
   I'm afraid we're behind schedule. (Obawiam się, że jesteśmy do tyłu z harmonogramem.)
 1. hung up *
obrazek do "be late" po polsku
czasownik
 1. be late *  
 2. run late  
phrasal verb
 1. get behind

powered by  eTutor logo