"do tyłu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "do tyłu" po polsku

do tyłu

obrazek do "backward" po polsku
przysłówek
 1. backward * , backwards *
  • za siebie, do tyłu, wstecz
   Count backwards from 10. (Policz od 10 w tył.)
   He is creeping backwards. (On skrada się do tyłu.)
   Don't look backwards over your shoulder. (Nie oglądaj się za siebie przez ramię.)
 2. aft
 3. adrift
  • do tyłu, w tyle (mający stratę czasową do kogoś w czasie wyścigu)
 4. backlins British English dialekt
 5. arseling dawne użycie
 1. back *****
  • do tyłu, wstecz (w przeciwnym kierunku)
   He stood up and left without looking back. (On wstał i odszedł bez patrzenia wstecz.)
 2. rearwards
przymiotnik
 1. behind *****
  • spóźniony, do tyłu (z czymś, np. pracą)
   I am getting more and more behind with my work. (Jestem coraz bardziej do tyłu z moją pracą.)
   I'm afraid we're behind schedule. (Obawiam się, że jesteśmy do tyłu z harmonogramem.)

"do tyłu" — Słownik kolokacji angielskich

into the back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do tyłu
 1. into przyimek + back rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  I didn't want to go into the back of the house.

  Podobne kolokacje:
to the back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do tyłu
 1. to przyimek + back rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He put a hand up to the back of his hair.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo