ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zaległy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaległy" po polsku

zaległy

przymiotnik
 1. outstanding **
  • zaległy, nieuregulowany (np. rachunek)
   You should pay all outstanding bills. (Powinieneś zapłacić wszystkie zaległe rachunki.)
 2. overdue
  • opóźniony, zaległy, przeterminowany (np. płatność, książka z biblioteki)
   He forgot to return an overdue book from the library. (On zapomniał oddać zaległą książkę z biblioteki.)
   His former employer delays sending him an overdue payment. (Jego poprzedni pracodawca opóźnia wysłanie mu zaległej zapłaty.)
 3. back *****
  • zaległy (np. czynsz)
   I really have to pay the back rent. (Naprawdę muszę zapłacić zaległy czynsz.)
 4. delinquent
 5. long-overdue
  • zaległy, bardzo opóźniony
   He gave me a long-overdue apology. (On dał mi bardzo opóźnione przeprosiny.)
   I will give you a long-overdue birthday present. (Dam ci zaległy prezent urodzinowy.)

powered by  eTutor logo