ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"właściwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "właściwy" po polsku

właściwy

przymiotnik
 1. right ***** , także: r. ***
  • prawidłowy, właściwy (np. odpowiedź)
   What's the right answer? (Jaka jest prawidłowa odpowiedź?)
   przeciwieństwo: wrong
  • odpowiedni, właściwy, słuszny
   I think we made the right decision. (Myślę że podjęliśmy słuszną decyzję.)
 2. appropriate ***
  • odpowiedni, stosowny, właściwy
   I didn't really think that'd be appropriate, though. (Naprawdę nie uważałem, żeby to było stosowne.)
   Your behaviour wasn't appropriate for the situation. (Twoje zachowanie nie było stosowne do sytuacji.)
   That film is not appropriate for children. (Ten film nie jest odpowiedni dla dzieci.)
   link synonimy: proper, fitting, fit
   przeciwieństwo: inappropriate
 3. correct ***
  • poprawny, właściwy
   Is that correct? (Czy to jest poprawne?)
   He always gives correct answers. (On zawsze udziela prawidłowych odpowiedzi.)
   That is the correct answer! (To poprawna odpowiedź!)
   zobacz także: faultless, perfect, exact
 4. proper ***
  • właściwy, odpowiedni
   I don't know the proper name for this disease. (Nie znam prawidłowej nazwy dla tej choroby.)
   Here is your money. Make proper use of it. (Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.)
   Your daughter will receive proper care in our hospital. (Twoja córka otrzyma odpowiednią opiekę w naszym szpitalu.)
   przeciwieństwo: improper
  • sam, ścisły, właściwy  BrE
   We used to live in Huston proper. (Mieszkaliśmy kiedyś w samym Huston.)
   The championships proper will start on Monday. (Właściwe zawody rozpoczną się w poniedziałek.)
 5. suitable **
  • odpowiedni, właściwy, nadający się
   This house is suitable even for a big family. (Ten dom jest odpowiedni nawet dla dużej rodziny.)
   I'm looking for a suitable school for my daughter. (Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki.)
   I still haven't found a suitable job. (Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniej pracy.)
   link synonimy: fit, fitting
   przeciwieństwo: improper
 6. relevant **
  • odpowiedni, związany z, dotyczący, właściwy
   If it's relevant to my work, I want to talk about it. (Jeżeli to jest związane z moją pracą, chcę o tym porozmawiać.)
   Is your question relevant to our discussion? (Czy twoje pytanie jest związane z naszą dyskusją?)
   zobacz także: related
 7. fit ****
  • odpowiedni, godny, właściwy (np. temat rozmowy)
   This dress is fit for a woman your age. (Ta sukienka jest odpowiednia dla kobiety w twoim wieku.)
   No one interposed a fit comment. (Nikt nie wtrącił odpowiedniego komentarza.)
   Who decides which questions are fit to publish? (Kto decyduje które pytania są godne bycia opublikowanym?)
   link synonimy: suitable, apt
   zobacz także: corresponding, ready
 8. due ***  
  I want to write this application in a due form. (Chcę napisać to podanie we właściwej formie.)
 9. apt *
 10. operative
  • odpowiedni, właściwy (np. słowo)
   You should know what the operative word is in such situation. (Powinieneś wiedzieć, jakie słowo jest odpowiednie w takiej sytuacji.)
 11. congruent
 12. becoming
 13. felicitous termin literacki
 14. apropos
 15. idoneous
 16. expediential
 17. well-fitting
 1. on the money , right on the money

"właściwy" — Słownik kolokacji angielskich

right one kolokacja
 1. right przymiotnik + one rzeczownik = słuszny, właściwy
  Bardzo silna kolokacja

  The thing to do was take the right ones with him.

  Podobne kolokacje:
on the money kolokacja
Popularniejsza odmiana: on money
 1. on przyimek + money rzeczownik = trafny, akuratny, właściwy, słuszny
  Zwykła kolokacja

  She was right on the money, every step of the way.

  Podobne kolokacje: