"wskazany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wskazany" po polsku

wskazany

przymiotnik
 1. desirable *
  • wskazany, pożądany oficjalnie
   A knowledge of the market is highly desirable in this job. (Znajomość rynku jest wysoce pożądana w tej pracy.)
   Mr Brody's company was very desirable. (Towarzystwo pana Brody'ego było bardzo pożądane.)
   A change of place is highly desirable in your condition. (Zmiana miejsca jest wysoce wskazana w pana stanie.)
   link synonim: covetable
 2. designated *
 3. advisable
 4. indicated  
obrazek do "point" po polsku
czasownik
 1. point ***** , pt (skrót) *
  • wskazywać (palcem) [przechodni/nieprzechodni]
   He pointed towards the house. (On wskazał w kierunku domu.)
   It's not nice to point at people. (Nieładnie wskazywać na ludzi palcem.)
   He pointed at me and smiled. (On wskazał na mnie i się uśmiechnął.)
 2. indicate ****
  • wskazywać (istnienie lub prawdziwość czegoś) [przechodni]
   Her test results indicated that she needs to lose weight. (Jej wyniki badań wskazywały, że musi schudnąć.)
   We have no evidence that would indicate that it was a murder. (Nie mamy dowodów, które wskazywałyby, że to było morderstwo.)
   My research indicates that there is life on Mars. (Moje badania wskazują na to, iż na Marsie istnieje życie.)
   link synonim: show
 3. state *****
  • określać, wskazywać [przechodni]
   The rules weren't explicitly stated. (Zasady nie były wyraźnie określone.)
   I have clearly stated my demands. (Wyraźnie określiłem moje żądania.)
 4. tell *****
 5. motion ***
  • pokierować, wskazywać
   The police officer was motioning the traffic. (Oficer policji kierował ruchem.)
   The nice lady motioned the hospital. (Miła pani wskazała mi szpital.)
 6. designate *
 7. testify **
 8. show , *****
  • pokazywać, wskazywać (dokładne miejsce) [przechodni]
   Show me where it happened. (Pokaż mi, gdzie to się stało.)
   Show me where you were standing at the time of the crime. (Pokaż mi, gdzie stałaś w momencie popełnienia zbrodni.)
 9. testify that
 10. intimate **
 11. implicate *
 12. mark *****
phrasal verb
 1. point out ***

powered by  eTutor logo