"dawać do zrozumienia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dawać do zrozumienia" po polsku

dawać do zrozumienia

czasownik
 1. imply **
  • sugerować, dawać do zrozumienia, insynuować [przechodni]
   Are you implying that I did something wrong? (Insynuujesz, że zrobiłem coś złego?)
   Are you implying that I'm stupid? (Czy ty insynuujesz, że jestem głupia?)
 2. intimate **
 3. signify *
 4. insinuate
 1. send a message

"dawać do zrozumienia" — Słownik kolokacji angielskich

send a message kolokacja
 1. send czasownik + message rzeczownik = dawać do zrozumienia, przedstawiać punkt widzenia
  Silna kolokacja

  But to keep them would have sent a bad message.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo