"właściwie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "właściwie" po polsku

właściwie

przysłówek
 1. in fact *****
  • właściwie, w sumie, w rzeczywistości
   In fact, I think he's rather nice. (Właściwie, to sądzę, że on jest całkiem miły.)
   I don't want to go there anymore. In fact, I never did. (Nie chcę tam więcej jechać. Właściwie to nigdy nie chciałem.)
   These people are, in fact, my friends. (Ci ludzie są właściwie moimi przyjaciółmi.)
 2. actually *****
  • właściwie, prawdę mówiąc, tak się składa, że, akurat
   It's actually a bigger problem than it appears to be. (To jest właściwie większy problem, niż się wydaje.)
   I didn't actually see him - I just heard his voice. (Prawdę mówiąc, to go nie widziałem - tylko słyszałem jego głos.)
   Actually, I'm looking for someone. (Właściwie to kogoś szukam.)
 3. correctly **
  • stosownie, właściwie
   I didn't react to the news correctly, I'm sorry. (Nie zareagowałem na tę wiadomość stosownie, przepraszam.)
   You didn't behave correctly yesterday. (Wczoraj nie zachowałeś się stosownie.)
 4. inherently *
  • właściwie, z natury
   There's nothing inherently wrong with his ideas. (Nie ma właściwie nic złego z jego pomysłami.)
   She felt that the system was inherently unfair. (Ona poczuła, że system był z natury niesprawiedliwy.)
 5. practically **
  • niemal, praktycznie, właściwie język mówiony
   I practically told you the whole story of my life. (Właściwie opowiedziałem ci całą historię mojego życia.)
   She practically has no money. (Ona praktycznie nie ma pieniędzy.)
   The house was practically empty. (Dom był niemal pusty.)
 6. adequately *
 7. suitably
 8. fittingly
 9. aright
 10. felicitously
 1. come to that British English potocznie
 2. as a matter of fact , as the matter of fact
  • właściwie, w istocie, w rzeczywistości, wręcz przeciwnie, w rzeczy samej (używane, aby zaprzeczyć poprzednią wypowiedź)
   "Was your mother in a bad mood?" "No, as a matter of fact, she was quite cheerful." ("Czy twoja mama była w złym humorze?" "Nie, wręcz przeciwnie, była całkiem radosna.")
   link synonimy: in fact, actually, in truth
  • faktycznie, właściwie (używane, aby doprecyzować lub uzupełnić poprzednią wypowiedź)
   I know John is at home. As a matter of fact, I heard him watching TV ten minutes ago. (Wiem, że John jest w domu. Właściwie to słyszałem jak oglądał telewizor dziesięć minut temu.)
   link synonim: in fact
 3. on the sneak

Powiązane zwroty — "właściwie"

czasownik
przymiotnik
inne
rzeczownik
inne
przysłówek

"właściwie" — Słownik kolokacji angielskich

in fact kolokacja
 1. in przyimek + fact rzeczownik = właściwie, w sumie, w rzeczywistości
  Bardzo silna kolokacja

  In fact, I had to work my way through college.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo