Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"without money" — Słownik kolokacji angielskich

without money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez pieniędzy
  1. without przyimek + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Without money, he could probably not get into a college.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo