"of money" — Słownik kolokacji angielskich

of money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pieniędzy
  1. of przyimek + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They say some of the money should go back to the park.

    Podobne kolokacje: