"prawidłowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawidłowy" po polsku — Słownik angielsko-polski

prawidłowy

przymiotnik
 1. right ***** , r. (skrót) ***
  • prawidłowy, właściwy (np. odpowiedź)
   What's the right answer? (Jaka jest prawidłowa odpowiedź?)
   przeciwieństwo: wrong
 2. valid **
  • prawidłowy, ważny (np. o bilecie, dokumencie)
   Your passport is not valid. (Twój paszport nie jest ważny.)
   This ticket is valid throughout Europe. (Ten bilet jest ważny w całej Europie.)
   My driving license is valid for ten years only. (Moje prawo jazdy jest ważne tylko przez dziesięć lat.)
   przeciwieństwo: invalid
   zobacz także: good for something
 3. legitimate ** , legitimatize American English , legitimatise British English
  • słuszny, zasadny, prawidłowy, prawy, uzasadniony
   I told him to stand up for himself, which you know is legitimate advice. (Powiedziałem mu, żeby się postawił, co jak wiesz, jest słuszną radą.)
   Well, I think your remarks are legitimate. (Cóż, myślę, iż twoje uwagi są słuszne.)
   zobacz także: just
 4. onside
  • prawidłowy (o pozycji zawodnika na boisku)