"gone directly" — Słownik kolokacji angielskich

gone directly kolokacja
Popularniejsza odmiana: go directly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty bezpośrednio
  1. go czasownik + directly przysłówek
    Silna kolokacja

    They let themselves out of the house and went directly to their car.

    Podobne kolokacje: