"go up one's nose" — Słownik kolokacji angielskich

go up one's nose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): iść pod górę czyjś nos
  1. go czasownik + nose rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Peacock, last seen going up my nose, didn't come swooping out to stop us.

    Podobne kolokacje: