"gone immediately" — Słownik kolokacji angielskich

gone immediately kolokacja
Popularniejsza odmiana: go immediately
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty natychmiast
  1. go czasownik + immediately przysłówek
    Luźna kolokacja

    They don't all need to go back into the past immediately.