"go down one's throat" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zejść czyjś gardło
  1. go czasownik + throat rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It made part of the handkerchief go down her throat.

    Podobne kolokacje: