"go unenforced" — Słownik kolokacji angielskich

go unenforced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź nieegzekwowany
  1. go czasownik + unenforced przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Until now, though, existing Chinese labor laws have gone largely unenforced, which has further complicated the debate here.

    Podobne kolokacje: