"go uphill" — Słownik kolokacji angielskich

go uphill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź pod górę
  1. go czasownik + uphill przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I'm going uphill, working my way up though another level of corners.

    Podobne kolokacje: