"finish going" — Słownik kolokacji angielskich

finish going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ iść
  1. finish czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We finished going over all possibilities by mid-afternoon of the day before the soldiers were due in.

    Podobne kolokacje: