"go down with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go down with" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"go down with" — Słownik kolokacji angielskich

go down with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź w dół
  1. go czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    What I have in mind is going down with a few people to take a look at the new base.

    Podobne kolokacje: