"go ahead of" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go ahead of" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"go ahead of" — Słownik kolokacji angielskich

go ahead of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź przed
  1. go czasownik + ahead przyimek
    Zwykła kolokacja

    She wondered why they were going so far ahead of the main army.

    Podobne kolokacje: