"come to go" — Słownik kolokacji angielskich

come to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź pójść
  1. come czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    The time had come for them to go separate ways.

    Podobne kolokacje: