"gone out on" — Słownik kolokacji angielskich

gone out on kolokacja
Popularniejsza odmiana: go out on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojechać na zewnątrz
  1. go czasownik + on przyimek
    Luźna kolokacja

    Officials said the fire had gone out on its own.

    Podobne kolokacje: