"go nearer" — Słownik kolokacji angielskich

go nearer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź bliżej
  1. go czasownik + nearer przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    And simple people, you know, sometimes go nearer to the truth than clever people.

    Podobne kolokacje: