"choose to go" — Słownik kolokacji angielskich

choose to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanów pójść
  1. choose czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    I think you just have to choose to go on.

    Podobne kolokacje: