"decide go" — Słownik kolokacji angielskich

decide go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decydować przejdź
  1. decide czasownik + go czasownik
    Silna kolokacja

    They decided to break the seal and go back in.

    Podobne kolokacje: