"determined to go" — Słownik kolokacji angielskich

determined to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdecydować się pójść
  1. determine czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    But we talked about it and some of us were determined to go.

    Podobne kolokacje: