"determine" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "determine" po angielsku

determine ****

czasownik
 1. ustalać, określać (np. fakty, przyczyny) [przechodni]
  We haven't determined this yet. (Jeszcze tego nie ustaliliśmy.)
  The lie-detector test will determine if he's telling the truth. (Wykrywacz kłamstw pozwoli ustalić, czy on mówi prawdę.)
  We are unable to determine his position. (Nie jesteśmy w stanie określić jego położenia.)
  link synonim: figure out
  zobacz także: establish
 2. determinować, określać, wyznaczać, rozstrzygać [przechodni]
  Supply is determined by demand. (Podaż jest określana przez popyt.)
  Don't let that fail determine the rest of your life. (Nie pozwól, aby ta porażka określała resztę twojego życia.)
  zobacz także: decide
 3. ustalać, wyznaczać, decydować (np. o oficjalnej dacie czegoś) [przechodni]
  We have determined the date of our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
  He didn't determine the deadline, so I will not hurry. (On nie wyznaczył ostatecznego terminu, więc nie będę się śpieszyć.)
  zobacz także: set

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "determine"

rzeczownik
determining = ustalanie (np. faktów, przyczyn) +2 znaczenia
determinant = wyznacznik (np. macierzy) +1 znaczenie
determining factor = czynnik determinujący (np. szanse powodzenia) +1 znaczenie
determinism = determinizm (koncepcja filozoficzna)
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo