"go except for" — Słownik kolokacji angielskich

go except for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź oprócz
  1. go czasownik + except przyimek
    Luźna kolokacja

    Moments later, the screen went black except for one word: "Exit."

    Podobne kolokacje: