"go on without" — Słownik kolokacji angielskich

go on without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź dalej na zewnątrz
  1. go czasownik + without przyimek
    Luźna kolokacja

    He didn't know how to go on without your mother'.

    Podobne kolokacje: