"elect to go" — Słownik kolokacji angielskich

elect to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanów pójść
  1. elect czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    As much as possible, she elected to go without sleep.

    Podobne kolokacje: