"go next to" — Słownik kolokacji angielskich

go next to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź prawie
  1. go czasownik + next przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Didn't really want Larry's gun to go off right next to my face.

    Podobne kolokacje: