"go back centuries" — Słownik kolokacji angielskich

go back centuries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź na tylne wieki
  1. go czasownik + century rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The people here have traditions of service that go back centuries!

    Podobne kolokacje: