"take centuries" — Słownik kolokacji angielskich

take centuries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj wieków
  1. take czasownik + century rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Your journey with us will take you centuries into the future.

powered by  eTutor logo