"opt to go" — Słownik kolokacji angielskich

opt to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdecyduj się pójść
  1. opt czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    I opted not to go and found myself with dead time.

    Podobne kolokacje: