"chosen to go" — Słownik kolokacji angielskich

chosen to go kolokacja
Popularniejsza odmiana: choose to go
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanowiony pójść
  1. choose czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    I think you just have to choose to go on.

    Podobne kolokacje: