"go amongst" — Słownik kolokacji angielskich

go amongst kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź wśród
  1. go czasownik + amongst przyimek
    Luźna kolokacja

    Ruskin students go on to jobs in professional, trade union and political settings, amongst others.

    Podobne kolokacje: