"go back a time" — Słownik kolokacji angielskich

go back a time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wracać czas
  1. go czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As you said, we go back a long time.

    Podobne kolokacje: