"hour to go" — Słownik kolokacji angielskich

hour to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): godzina pójść
  1. go czasownik + hour rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I turn on the screen and see that we still have six hours to go.

    Podobne kolokacje: