KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go up into = iść pod górę do go up into
2. go up in = iść pod górę w go up in
3. go up on = pojedź w górę go up on
4. go out through = wyjdź całkowicie go out through
5. go down for = pójdź siedzieć go down for
  • "A lot of people are going to go down for this."
  • I'm going down for a week from 10 May to see many of them.
  • "She told me to drive, leave you there, or I was going down for the rest of my life."
  • They throw their arms up because they're going down for the third time.
  • I'm going down to Florida next week for the first time since my husband died.
  • Costs per person go down for groups larger than five.
  • "We have plans in case one should go down for some reason," he said.
  • I'd rather see him go down for it than no one at all.
  • I might get the old lady to go down for me.
  • Here he was, in the soup and going down for the third time?
6. go together with = przejdź razem z go together with
7. go out in = wychodzić w go out in
8. go out at = wychodzić przy go out at
9. go up by = pojedź w górę go up by
10. go off for = wyjść dla go off for
11. go up from = iść pod górę z go up from
12. go up for = postaw w górę go up for
13. go up at = iść pod górę przy go up at
14. go out onto = wychodzić na go out onto
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.