ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
1. mean going = oznaczaj pójście mean going
  • If I keep you out of school, it could mean going to court.
  • That means going after health, education and service programs, which make up close to 75 percent of the budget.
  • For the moment, it meant going ahead of the senior general with blood in his eye.
  • This will mean going back to school, but that's fine.
  • To get there would mean going the long way round.
  • That meant going in to work today, just as if nothing had happened.
  • The key thing to remember is that a road trip doesn't mean going without.
  • He said if that means going to Chicago, you should go.
  • On the one hand, a new process does not mean going for broke.
  • That would mean going 8-3 in the last 11 games.
2. plan to go = plan pójścia plan to go
3. intend to go = miej zamiar pójść intend to go
4. hope to go = miej nadzieję pójść hope to go
5. mean to go = miej zamiar pójść mean to go
6. intend going = miej zamiar iść intend going
7. plan go = plan przejdź plan go
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.