BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"week to go" — Słownik kolokacji angielskich

week to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tydzień pójść
  1. go czasownik + week rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So we still have two weeks to go for our anniversary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo