MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
(6) need, urge
Kolokacji: 2
1. time to go = czas pójść time to go
2. week to go = tydzień pójść week to go
3. minute to go = minuta pójść minute to go
4. day to go = dzień pójść day to go
  • If there's a market, use free time you might have during the day to go to it.
  • "It might not be a good day to go outside and play baseball."
  • But with eight days to go the election was still close.
  • We have a few days to go to that looking into it now, so if, you know.
  • So with 19 days to go, just how much of the work remains to be done?
  • But with 12 days to go there may be changes.
  • Now there is another day to go on the Conference.
  • Four days to go before I can get back and give it to him.
  • Some may even get to leave during the day to go to work.
  • And to think we still have five days to go!
5. go back a time = wracać czas go back a time
6. month to go = miesiąc pójść month to go
7. year to go = rok pójść year to go
8. go up the time = wejdź na czas go up the time
9. hour to go = godzina pójść hour to go
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.