"go up at" — Słownik kolokacji angielskich

go up at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): iść pod górę przy
  1. go czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    His voice didn't go up at the end of the word.

    Podobne kolokacje: