"mean going" — Słownik kolokacji angielskich

mean going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oznaczaj pójście
  1. mean czasownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    If I keep you out of school, it could mean going to court.

    Podobne kolokacje: