"go up the time" — Słownik kolokacji angielskich

go up the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź na czas
  1. go czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Archie's respect for this chappie was going up all the time.

    Podobne kolokacje: