"minute to go" — Słownik kolokacji angielskich

minute to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): minuta pójść
  1. go czasownik + minute rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There were six minutes to go before the first radio check.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo